Monday 26 Aug Mon 26 Aug
Tuesday 27 Aug Tue 27 Aug
Wednesday 28 Aug Wed 28 Aug
Thursday 29 Aug Thu 29 Aug
Friday 30 Aug Fri 30 Aug
Saturday 31 Aug Sat 31 Aug
Sunday 01 Sep Sun 01 Sep
 
 
Stretch 12:00 - 13:00 Cheryl Chin 
 
Balance & Alignment 13:30 - 14:30 Cheryl Chin 
Cardio (Endurance) 18:00 - 19:00 Kai Tham 
Yin Yoga 19:15 - 20:15 Kai Tham 
Cardio (Endurance) 20:30 - 21:30 Kai Tham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Hybrid 12:00 - 12:45 Kai Tham 
Flow (Gentle) 13:00 - 13:45 Kai Tham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardio (Endurance) 10:30 - 11:30 Kai Tham 
The Hybrid 11:30 - 12:30 Kai Tham